0
Your Cart

Knirke-bøgerne giver konkrete svar på nogle af de spørgsmål, som børn kan have til døden og det at miste

Egernet Knirke og hendes venner finder sammen ud af, hvad der sker, når nogen dør og hvordan det kan føles at miste nogen.

Bøgerne kan læses for børn fra 3-årsalderen og kan bruges af børn helt op til 10 år.
De bygger på ekspertviden og er udarbejdet i samarbejde med Børn, Unge & Sorg.

Knirke & Muldvarp holder begravelse
Tema: Hvor er man henne, når man er død?

Denne bog er for børn, der har spørgsmål til døden. Spørgsmålene kan enten komme, fordi barnet oplever eller har oplevet sygdom eller død tæt på. Eller blot fordi der er en begyndende nysgerrighed omkring emnet. Bogen hjælper børn til at tale om døden og om det at miste og særligt om, hvor man er henne, når man er død.

Knirke & Ræv kigger mod himlen

Knirke & Ræv kigger mod himlen
Tema: Hvad kan man gøre, når man savner?

Bogen kan hjælpe børn til at få sat ord på, hvordan det kan føles at savne, og hvad man kan gøre, når man savner. Bogen minder børn om, at man godt kan savne og være glad på samme tid. Og at den man savner altid vil være der, et sted. Bogen kan bruges som redskab til sorgbearbejdning for børn, der har mistet. Eller læses for børn, som ikke har mistet, men som er interesserede i emnet.

Knirke & Hare bliver modige

Knirke & Hare bliver modige
Tema: Er det uhyggeligt at se en, der er død?

Bogen hjælper børn til at kunne sætte ord på døden generelt og særligt om, hvordan kroppen ser ud, og hvad man ikke kan, når man er død. At se en død person behøver ikke at være uhyggeligt. Det kan forhindre måske mere skræmmende fantasier.

Knirke & Pindsvin flyder med strømmen

Knirke & Pindsvin flyder med strømmen
Tema: Kan man være skyld i sygdom eller død?

Børn kan nogle gange komme til at tro, at sygdom eller død er nogens skyld. Det er derfor vigtigt at få talt med børn om, at der kan ske ting, som vi ikke kan bestemme over. Eksemplerne i denne bog kan bruges til at minde børnene om dette.

Knirke & Grævling tegner

Knirke & Grævling tegner
Tema: Kan man sørge rigtigt eller forkert?

Der er mange forskellige måder at sørge på, men ingen forkerte måder. Børn reagerer ofte anderledes end voksne, når de mister. Børn kan gå ind og ud af sorgen, så de fra det ene øjeblik til det andet kan gå fra en overvældende tristhed til spontan glæde over ting i deres hverdagsliv. Bogen giver mulighed for en snak om de følelser, som sorgen indeholder.